Провеждане на игри и Giveaway
от измислене на идея до обявяване на резултати

1
Стандартен giveaway или конкурс/игра се провеждат 2 пъти в месеца + тематични giveaway, свързани с празници. Обикновено наградата за такъв тип активност е продукт/услуга от бизнеса.
2
Условията за giveaway или конкурс/игра включват отбелязване в коментар на приятели. По такъв начин всеки отбелязан ще види страницата на бизнеса и самия конкурс. При наличие на привлекателна награда добавяме и стимул, който да насърчи отбелязания да последва страницата (защото това винаги също е условие на играта).
Примери на Giveaway и игри
Стъпки за провеждане на
giveaway и конкурси/игри:
1
Избиране на тип игра
2
Избиране на награда
3
Подготвяне на текст с условия
4
Подготвяне на визуално съдържание
5
Избор на победителя със специален софтуер
6
Обявяване на победителя
7
Изпращане на наградата
+359 899 86 30 48
office.visionimpress@gmail.com

ИМАТЕ ВЪПРОСИ?
НА ЛИНИЯ СМЕ!